Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Aktualności-ogłoszenia

 • 19 Lutego 2018

  Odwołane dyżury Prodziekanów Edwarda Michlowicza i Sławomira Zimowskiego

  Dyżur Prodziekana Edwarda Michlowicza z dnia 20 i 22.02.2018 i Prodziekana Sławomira Zimowskiego z dnia 19 i 21.02.2018 są odwołane.
  Odwołane dyżury Prodziekanów Edwarda Michlowicza i Sławomira Zimowskiego

  Dyżur Prodziekana Edwarda Michlowicza z dnia 20 i 22.02.2018 i Prodziekana Sławomira Zimowskiego z dnia 19 i 21.02.2018odwołane.

   
 • 26 Stycznia 2018

  Informacja o stypendiach na semestr letni 2017 / 2018

 • 22 Listopada 2017

  Stypendium Fundacji ABB im. Jürgena Dormanna - składanie wniosków

  Fundacja ABB im. Jürgena Dormanna wraz z Akademią Górniczo-Htniczą organizują kolejną edycję naboru Stypendystów. W drodze konkursu wyłonionych zostanie 3 studentów pierwszego roku (1 z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce oraz (...)
  Stypendium Fundacji ABB im. Jürgena Dormanna - składanie wniosków

  Fundacja ABB im. Jürgena Dormanna wraz z Akademią Górniczo-Htniczą organizują kolejną edycję naboru Stypendystów. W drodze konkursu wyłonionych zostanie 3 studentów pierwszego roku (1 z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki) wyróżniających się dobrymi wynikami w nauce oraz chęcią rozwijania swoich umiejętności w gronie profesjonalistów.

  Składanie wniosków o stypendium do dnia 23.03.2018 r. w dziekanacie B-2, parter, pok. 1 (sprawy socjalne p. A.Front).

  Pliki do pobrania

   

   
 • 07 Lutego 2018

  Konkurs na logo Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 2018

  Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego tegorocznej edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie.

  Składanie Projektów powinno nastąpić do dnia 28.02.2018 r. do godziny 15:00 do siedziby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 08.03.2018 roku. W tym dniu będzie mieć miejsce również ogłoszenie wyników Konkursu.

  Konkurs na logo Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie 2018

  Zapraszamy do udziału w konkursie na projekt znaku graficznego tegorocznej edycji Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie.

  W Konkursie mogą wziąć udział:

  • studenci oraz doktoranci Uczelni lub lnstytutów Badawczych współ organizujących Festiwal Nauki i Sztukiw Krakowie w 2018r.
  • absolwenci Uczelni lub Instytutów Badawczych, o których mowa w pkt a., którzy w dniu ogłoszenia wyników Konkursu nie ukończyli 35 lat;
  • pracownicy Uczelni lub Instytutów Badawczych współorganizujących Festiwal Nauki i Sztukiw Krakowie w 2018r.

  Składanie Projektów powinno nastąpić do dnia 28.02.2018 r. do godziny 15:00 do siedziby Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

  Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 08.03.2018 roku. W tym dniu będzie mieć miejsce również ogłoszenie wyników Konkursu.

  Regulamin konkursu

   
 • 05 Lutego 2018

  Dotyczy osób pobierających stypendia, kontynuujących naukę na II stopniu!!!

  Szanowni Państwo, Student pobierający stypendium socjalne lub stypendium specjalne (NSP), który po ukończeniu studiów I stopnia w semestrze zimowym, od semestru letniego tego samego roku akademickiego kontynuuje studia w AGH na II stopniu jest zobowiązany złożyć nowy wniosek o stypendium (...)
  Dotyczy osób pobierających stypendia, kontynuujących naukę na II stopniu!!!

  Szanowni Państwo,
  Student pobierający stypendium socjalne lub stypendium specjalne (NSP), który po ukończeniu studiów I stopnia w semestrze zimowym, od semestru letniego tego samego roku akademickiego kontynuuje studia w AGH na II stopniu jest zobowiązany złożyć nowy wniosek o stypendium bez konieczności dołączania załączników, chyba że nastąpiła jakakolwiek zmiana sytuacji mającej wpływ na uprawnienie do otrzymywania, bądź na wysokość stypendium.

  W przypadku braku zmiany sytuacji materialnej do wniosku należy dołączyć oświadczenie (dołączone w załączniku)

  W związku z tym, że nie mają Państwo możliwości założenia wniosku w wersji elektronicznej na 1 rok, II stopnia bardzo proszę o wypełnienie, wydrukowanie i złożenie wniosku (dołączonego w załączniku) do Dziekanatu ds. Stypendiów pokój numer 1 w godzinach przyjęć dla studentów nie później jak do 2 marca 2018 roku.

  Proszę na drugiej stronie wniosku wpisać, że ukończyliście Państwo pierwszy stopień studiów.

  W przypadku zmiany mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej w rodzinie, student ma obowiązek złożyć wniosek i przedłożyć dokumenty potwierdzające tę zmianę. Szczegóły dochodu uzyskanego i utraconego w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH oraz na stronie DSS AGH-stypendia i zapomogi-stypendium socjalne- definicja utraty i uzyskanego dochodu: http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/stypendium-socjalne/

  Dochód uzyskany to na przykład: zakończenie urlopu wychowawczego, uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzystego itd. lub dochód utracony czyli: uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienie lub innej pracy zarobkowej, utrata zasiłku przedemerytalnego  lub świadczenia przedemerytalnego, itd.)  

  Stypendia socjalne i niepełnosprawne będą wypłacone w kwietniu 2018 r. z wyrównaniem od marca
   
 • 05 Lutego 2018

  Dotyczy osób pobierających stypendia!!!

  Szanowni Państwo, Osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotni, proszeni są o dostarczenie aktualnego zaświadczenia : ojciec, matka lub rodzeństwo uczące się w formie niestacjonarnej. / wszystkie zaświadczenia o bezrobociu tracą ważność z upływem sem. zimowego / (...)
  Dotyczy osób pobierających stypendia!!!

  Szanowni Państwo,
  Osoby, które są zarejestrowane w Urzędzie Pracy jako bezrobotni, proszeni są o dostarczenie aktualnego zaświadczenia : ojciec, matka lub rodzeństwo uczące się w formie niestacjonarnej. / wszystkie zaświadczenia o bezrobociu tracą ważność z upływem sem. zimowego /

  Wszyscy studenci AGH kontynuujący naukę w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018, tzn. posiadający wpis na kolejny semestr studiów, mogą otrzymać stypendium socjalne :

  1. W przypadku braku zmiany sytuacji materialnej należy złożyć oświadczenie (dołączone w załączniku) bez konieczności składania zaświadczeń i oświadczeń.

  2. W przypadku gdy nastąpiła jakakolwiek zmiana sytuacji materialnej, mającej wpływ na wysokość stypendium należy złożyć wniosek korygujący wraz z zaktualizowanymi dokumentami.

  Bardzo proszę uzupełnić i dostarczyć do Dziekanatu ds. Stypendiów pokój numer 1 w godzinach przyjęć dla studentów, najpóźniej do 1 marca  2018 roku oświadczenie lub wniosek korygujący. Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów jest obowiązkowe (można wysłać pocztą).

  BEZ ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA STUDENT NIE BĘDZIE MIAŁ WYPŁACANEGO STYPENDIUM W SEMESTRZE LETNIM

  W przypadku zmiany mającej wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej w rodzinie, student ma obowiązek złożyć wniosek korygujący i przedłożyć dokumenty potwierdzające tę zmianę. Szczegóły dochodu uzyskanego i utraconego w regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów AGH.

  Dochód uzyskany to na przykład: zakończenie urlopu wychowawczego, uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzystego itd. lub dochód utracony czyli: uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego, utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, utratą zatrudnienie lub innej pracy zarobkowej, utrata zasiłku przedemerytalnego  lub świadczenia przedemerytalnego, itd.)  

  Stypendia socjalne i niepełnosprawne będą wypłacone w kwietniu 2018 r. z wyrównaniem od marca
   
 • 30 Stycznia 2018

  Przeniesiony dyżur Prodziekana Sławomira Zimowskiego.

  Dyżur Prodziekana Sławomira Zimowskiego w dniu 31.01.2018 (środa) jest przeniesiony na godzinę 10:30
  Przeniesiony dyżur Prodziekana Sławomira Zimowskiego.

  Dyżur Prodziekana Sławomira Zimowskiego w dniu 31.01.2018 (środa) jest przeniesiony na godzinę 10:30

   
 • 26 Stycznia 2018

  Seminarium dydaktyczne dla pracowników WIMiR 30.01.2018 (wtorek) g.14:00 - sala 140/B2

  Prodziekan ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Edward Michlowicz

  zaprasza pracowników Wydziału na seminarium i otwartą dyskusję

  Wtorek 30.01.2017 godz. 14.00 sala 140/B2

  Seminarium dydaktyczne dla pracowników WIMiR 30.01.2018 (wtorek) g.14:00 - sala 140/B2

   
 • 23 Stycznia 2018

  INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW studiów inżynierskich 2018 r.

  Studenci 4 roku, którzy obronili się w br. akademickim proszeni są do dziekanatu studiów stacjonarnych B2 pok. 20 w celu odbierania zaświadczeń dla absolwenta.

  INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW studiów inżynierskich 2018 r.

  Studenci 4 roku, którzy obronili się w br. akademickim proszeni są do dziekanatu studiów stacjonarnych B2 pok. 20 w celu odbierania zaświadczeń dla absolwenta.

   
 • 22 Stycznia 2018

  Nagroda imienia Profesora Zygmunta Drzymały - edycja inżynierska 2017/2018

 • 22 Stycznia 2018

  Konkursu Na Najlepsze Prace Dyplomowe WIMIR - edycja inżynierska 2017/2018

 • 22 Stycznia 2018

  Oferty pracy MAPRO POLAND Sp. z o.o.

 • 19 Stycznia 2018

  Dodatkowy termin szkolenia BHP dla studentów AGH

  Dodatkowy termin szkolenia BHP dla studentów AGH - stacjonarnych i niestacjonarnych - odbędzie się :

  26 stycznia 2018 - piątek, godz. 16:30, Budynek A-3/A-4 łącznik (WIMiC), sala 105

  Termin ten dotyczy szczególnie studentów, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2017 i nie zaliczyli jeszcze tego szkolenia na AGH.

  Dodatkowy termin szkolenia BHP dla studentów AGH

  Dodatkowy termin szkolenia BHP dla studentów AGH - stacjonarnych i niestacjonarnych - odbędzie się :

  26 stycznia 2018 - piątek, godz. 16:30, Budynek A-3/A-4 łącznik (WIMiC), sala 105

  Termin ten dotyczy szczególnie studentów, którzy rozpoczęli naukę w październiku 2017 i nie zaliczyli jeszcze tego szkolenia na AGH.

   
 • 09 Stycznia 2018

  Przeniesiony dyżur Prodziekana Sławomira Zimowskiego.

  Dyżur Prodziekana Sławomira Zimowskiego w dniu 10.01.2018 (środa) jest przeniesiony na godzinę 10:00
  Przeniesiony dyżur Prodziekana Sławomira Zimowskiego.

  Dyżur Prodziekana Sławomira Zimowskiego w dniu 10.01.2018 (środa) jest przeniesiony na godzinę 10:00

   
 • 09 Stycznia 2018

  Spotkanie z przedstawicielami firmy FEV poświęcone samochodom autonomicznym.

  Zapraszamy studentów począwszy od III roku studiów kierunków: Informatyka, Automatyka, Mechatronika, Elektronika oraz kierunków pokrewnych m.in. Matematyka, Fizyka, posiadających wyjściową wiedzę z zakresu przetwarzania obrazu i sztucznej inteligencji i/lub mających podstawy programowania oraz zainteresowania techniczne na spotkanie z przedstawicielami firmy FEV.

  Zapraszamy studentów począwszy od III roku studiów kierunków: Informatyka, Automatyka, Mechatronika, Elektronika oraz kierunków pokrewnych m.in. Matematyka, Fizyka, posiadających wyjściową wiedzę z zakresu przetwarzania obrazu i sztucznej inteligencji i/lub mających podstawy programowania oraz zainteresowania techniczne na spotkanie z przedstawicielami firmy FEV.

  Program spotkania:

  • 13.00-13.45 – Prezentacja „Samochód autonomiczny - przyszłość motoryzacji?”
  • 13.45-14.15 – Dyskusja nt. samochodów autonomicznych
  • 14.15-14.30 – Prezentacja samochodu FEV Smart Vehicle

  Termin: 17 stycznia 2018 (środa), godzina 13.00-14.30
  Miejsce: AGH, paw. B-2, sala nr 110

  Liczba miejsc ograniczona, zgłoszenie uczestnictwa proszę przesłać na adres: bialek@fev.com.

   
Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.