Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Dyplom inżyniera - studia stacjonarne I-stopnia

Tok i zasady realizacji 7 semestru studiów stacjonarnych I stopnia reguluje

Uchwała 01/09/2018 Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki z dnia 21 września 2018 r. w sprawie toku i zasad realizacji 7-o semestru studiów stacjonarnych I-go stopnia.

Inżynierska praca dyplomowa - założenia, wymagania i zasady realizacji

Uchwałą 02/10/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu "Inżynierska praca dyplomowa" Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zatwierdza dokument "Inżynierska praca dyplomowa, Założenia, wymagania i zasady realizacji" jako obowiązujący na siódmym semestrze studiów stacjonarnych I-o stopnia kierunkach: Automatyka i Robotyka, Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Akustyczna oraz Inżynieria Mechatroniczna od roku akademickiego 2012/13.

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału IMIR nr 08/10/2012 z 26.10.2012, Kraków, 2012 Inżynierska praca dyplomowa Założenia, wymagania i zasady realizacji. pobierz >>>>

Prosimy nie drukować zaświadczeń, strony tytułowej oraz planu pracy znajdujących się w podanej wyżej uchwale. Aktualne druki, które mają znaleźć się w pracy są do pobrania niżej w podpunkcie "Wzorcowe arkusze do prac dyplomowych inżynierskich studia stacjonarne I stopnia"

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UZYSKANIA ZALICZENIA SEMESTRÓW STUDIÓW I DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia semestrów jest złożenie w Dziekanacie studiów stacjonarnych następujących dokumentów:

 • karty odejścia – dostępnej do pobrania tutaj oraz w punkcie KSERO w B2 (niski parter)
 • obiegowej karty dyplomowej – dostępnej do pobrania ( pobrać plik - format MS-Exel
 • wypełnić komputerowo i wydrukować) - w przypadku studentów, którzy starają sie o odpis dyplomu w języku obcym, osiągnięcia studenta powinny być podane w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język obcy
 • indeksu, w przypadku jego posiadania (z wszystkimi ocenami i zaliczeniami),
  ważne, aby w systemie teleinformatycznym Uczelni także były wszystkie wpisy ocen
 • formularz prośby o przekazanie legitymacji - w przypadku podjęcia studiów drugiego stopnia na studiach stacjonarnych WIMiR (w celu zatrzymania legitymacji studenckiej) - formularz student otrzymuje i podpisuje w Dziekanacie

w terminach:

 • do piątku 19 stycznia 2019r. dla studentów, którzy będą kontynuować naukę na studiach II stopnia
 • do środy 28 lutego 2019r. dla pozostałych studentów

Studenci przy składaniu dokumentów muszą znać termin obrony inżynierskiej pracy dyplomowej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ W DZIEKANACIE – u Pani Bogusławy Antkiewicz (pokój 1, parter , budynek B-2)

Ustala się ostateczne terminy rejestracji Pracy dyplomowej inżynierskiej:

 • na 19 stycznia 2019 r. dla studentów, którzy będą kontynuować naukę na studiach II stopnia
 • na 28 lutego 2019 r. dla pozostałych studentów

Warunkiem rejestracji pracy dyplomowej (w wyżej wymienionych terminach)wg § 26 Regulaminu studiów AGH jest:

 • uzyskanie absolutorium tj. zaliczenie wszystkich semestrów i praktyk
 • weryfikacja pisemnej pracy dyplomowej przez promotora z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego
 • pozytywna ocena pracy dyplomowej promotora i recenzenta

Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej przyznawane są przez Dziekana Wydziału z chwilą rejestracji pracy dyplomowej wg § 26 Regulaminu studiów AGH

! Pracę dyplomową należy zarejestrować minimum 7 dni przed terminem obrony

Oprawiony introligatorsko i wydrukowany jednostronnie egzemplarz pracy dyplomowej inżynierskiej (oryginał) oddawany do rejestracji w Dziekanacie (u Pani Bogusławy Antkiewicz, pokój 1, parter, budynek B2) powinien zawierać następujące strony w wymienionej poniżej kolejności,
! kolejności nie należy zmieniać:

 • Kartę Tytułową z oceną, datą i podpisem Promotora – OBOWIĄZKOWO !!!,
 • Oświadczenie o odpowiedzialności karnej dotyczące praw autorskich zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 38/2015,
 • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy i zgodności wersji elektronicznej,
 • Oświadczenie o udzieleniu Uczelni praw do publikacji dokumentacji,
 • Kartę „Plan pracy” z podpisem Promotora i dyplomanta – OBOWIĄZKOWO !!!,
 • Streszczenie pracy dyplomowej (jednostronne) w języku polskim i angielskim,
 • Formularz recenzji pracy dyplomowej inżynierskiej (druk dwustronny) wypełniony (Merytoryczna ocena pracy inżynierskiej dyplomowej przez Promotora, końcowa ocena pracy przez Promotora) i podpisany przez Promotora z wpisanym nazwiskiem Promotora i Recenzenta. Formularz recenzji należy włożyć do pracy. NIE WKLEJAĆ DO PRACY!!!
 • Raport z otwartego systemu Antyplagiatowego OSA uzupełniony i podpisany przez promotora wraz z opinią, NIE WKLEJAĆ DO PRACY !!!

Powyższe dokumenty dostępne są poniżej lub w Katedrach.

Przy rejestracji inżynierskiej pracy dyplomowej w Dziekanacie należy dostarczyć:

 • ksero strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej, opisaną płytkę kompaktową (z wersją oryginalną pracy) w papierowym etui (imię, nazwisko i nr albumu) + opis do płytki z podpisem Promotora, który jest dostępny poniżej, UWAGA: osoby piszące wspólną pracę dyplomową muszą dostarczyć 2 płytki kompaktowe oraz 2 opisy do tych płytek. We wspólnej pracy dyplomowej należy wyraźnie zaznaczyć, która osoba napisała poszczególne rozdziały, np.: przy spisie treści lub przy poszczególnych rozdziałach umieścić imię i nazwisko autora.
 • 5 zdjęć od fotografa formatu 4,5 x 6,5 cm i dowód wpłaty; 60 zł - koszt kompletu tylko w języku polskim,
 • opłaty należy dokonywać na konto bankowe podane w zakładce nr_konta_bankowego


REJESTRACJA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH

Po wcześniejszym oddaniu dokumentów koniecznych do zaliczenia i otrzymaniu pisemnego potwierdzenia o kompletności dokumentów z Dziekanatu studiów stacjonarnych - pokój 20


Pani Bogusława Antkiewicz
pokój 1, parter, budynek B2
od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 1000 do 1400


Wzorcowe arkusze do prac dyplomowych inżynierskich studia stacjonarne I stopnia:

Uwaga!!! Na kierunku Inżynieria Mechatroniczna w j.angielskim wszystkie oświadczenia mają być zamieszczone tylko w języku polskim. Temat pracy dyplomowej należy wpisać w języku polskim i języku angielskim.

Oryginały prac dyplomowych będą przechowywane, jak dotychczas, w Katedrach Dyplomujących.

Zasady wydawania odpisów dyplomów oraz suplementu do dyplomu w języku obcym

UWAGA - Absolwenci studiów stacjonarnych mogą starać się o wydanie odpisu dyplomu w językach obcych: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

 • Wniosek o wydanie odpisu dyplomu formularz w poszczególnych językach należy kierować do Dziekana Wydziału IMiR i złożyć u Pani Bogusławy Antkiewicz (pokój 1, parter, budynek B2) przy rejestracji pracy dyplomowej wraz z dowodem wpłaty w wysokości 40 zł za każdy odpis,
 • Opłaty za odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40 zł, należy dokonać na konto bankowe podane w zakładce nr_konta_bankowego
 • Wniosek, dowód wpłaty i jedno zdjęcie (zdjęcie musi być dokładnie takie samo jak w przypadku składania o wydanie dyplomu i odpisów w języku polskim), należy dostarczyć do Pani Bogusławy Antkiewicz (pokój 1, parter, budynek B2).

Odbiór dyplomów - studia stacjonarne

Dyplomy odbiera się w pokoju 1, parter, budynek B2 u Pani Bogusławy Antkiewicz osobiście lub może tego dokonać osoba obca na podstawie upoważnienia notarialnego.

Po obronie

Po obronie możliwe jest uzyskanie „Zaświadczenia o statusie absolwenta”.

Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.