Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie AGH Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Wydział Inżynierii
Mechanicznej i Robotyki

WIMiR

Dyplom inżyniera - studia stacjonarne I-stopnia

Tok i zasady realizacji 7 semestru studiów stacjonarnych I stopnia reguluje

Uchwała 01 12 2017 w sprawie REASUMPCJI Uchwały 01 09 2017 w sprawie toku i zasad realizacji 7-o semestru studiów stacjonarnych

Zestawy pytań do sprawdzianu testowego

znajdują się w zakładce - przyjęcia na studia II stopnia ...

Inżynierska praca dyplomowa Założenia, wymagania i zasady realizacji

Uchwałą 02/10/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu "Inżynierska praca dyplomowa" Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zatwierdza dokument "Inżynierska praca dyplomowa, Założenia, wymagania i zasady realizacji" jako obowiązujący na siódmym semestrze studiów stacjonarnych I-o stopnia kierunkach: Automatyka i Robotyka, Inżynieria Mechaniczna i Materiałowa, Mechanika i Budowa Maszyn, Inżynieria Akustyczna oraz Inżynieria Mechatroniczna od roku akademickiego 2012/13.

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału IMIR nr 08/10/2012 z 26.10.2012, Kraków, 2012 Inżynierska praca dyplomowa Założenia, wymagania i zasady realizacji. pobierz >>>>

Prosimy nie drukować zaświadczeń, strony tytułowej oraz planu pracy znajdujących się w podanej wyżej uchwale. Aktualne druki, które mają znaleźć się w pracy są do pobrania niżej w podpunkcie "Wzorcowe arkusze do prac dyplomowych inżynierskich studia stacjonarne I stopnia"

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UZYSKANIA ZALICZENIA SEMESTRÓW STUDIÓW I DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Warunkiem koniecznym uzyskania zaliczenia semestrów jest złożenie do Dziekanatu studia stacjonarne do Pani mgr Beaty Chwastek i mgr Renaty Kozłowskiej – Bekas (pokój 20, parter, budynek B-2) do piątku 27 stycznia 2017 r.:

 • karty odejścia – dostępnej do pobrania tutaj oraz w punkcie KSERO w B2 (niski parter)
 • obiegowej karty dyplomowej – dostępnej do pobrania ( pobrać plik - format MS-Exel
 • wypełnić komputerowo i wydrukować) - w przypadku studentów, którzy starają sie o odpis dyplomu w języku obcym, osiągnięcia studenta powinny być podane w języku polskim wraz z tłumaczeniem na język obcy
 • indeksu, w przypadku jego posiadania (z wszystkimi ocenami i zaliczeniami),
  ważne, aby w systemie teleinformatycznym Uczelni także były wszystkie wpisy ocen
 • formularz prośby o przekazanie legitymacji - w przypadku podjęcia studiów drugiego stopnia na studiach stacjonarnych WIMiR (w celu zatrzymania legitymacji studenckiej) - formularz student otrzymuje i podpisuje w Dziekanacie

Studenci przy składaniu indeksu muszą znać termin obrony inżynierskiej pracy dyplomowej. Informujemy, że indeksy oddane do absolutorium będzie można odebrać przy odbiorze dyplomu.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ do 27.01.2017 r. W DZIEKANACIE – u Pani Jolanty Pałki (pokój 1, parter , budynek B-2)

Warunkiem rejestracji pracy dyplomowej (do 27.01.bieżącego roku) wg § 25 Regulaminu studiów AGH jest:

 • uzyskanie absolutorium tj. zaliczenie wszystkich semestrów i praktyk
 • weryfikacja pisemnej pracy dyplomowej przez promotora z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego
 • pozytywna ocena pracy dyplomowej promotora i recenzenta

Punkty ECTS za przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej przyznawane są przez Dziekana Wydziału z chwilą rejestracji pracy dyplomowej wg § 25 Regulaminu studiów AGH

! Pracę dyplomową należy zarejestrować minimum 7 dni przed terminem obrony

Oprawiony introligatorsko i wydrukowany jednostronnie egzemplarz pracy dyplomowej inżynierskiej (oryginał) oddawany do rejestracji w Dziekanacie (u Pani Jolanty Pałki, pokój 1, parter, budynek B2) powinien zawierać następujące strony w wymienionej poniżej kolejności,
! kolejności nie należy zmieniać:

 • Kartę Tytułową z oceną, datą i podpisem Promotora – OBOWIĄZKOWO !!!,
 • Oświadczenie o odpowiedzialności karnej dotyczące praw autorskich zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 38/2015,
 • Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy i zgodności wersji elektronicznej,
 • Oświadczenie o udzieleniu Uczelni praw do publikacji dokumentacji,
 • Kartę „Plan pracy” z podpisem Promotora i dyplomanta – OBOWIĄZKOWO !!!,
 • Streszczenie pracy dyplomowej (jednostronne) w języku polskim i angielskim,
 • Formularz recenzji pracy dyplomowej inżynierskiej (druk dwustronny) wypełniony (Merytoryczna ocena pracy inżynierskiej dyplomowej przez Promotora, końcowa ocena pracy przez Promotora) i podpisany przez Promotora z wpisanym nazwiskiem Promotora i Recenzenta. Formularz recenzji należy włożyć do pracy. NIE WKLEJAĆ DO PRACY!!!
 • Raport z otwartego systemu Antyplagiatowego OSA uzupełniony i podpisany przez promotora wraz z opinią, NIE WKLEJAĆ DO PRACY !!!

Powyższe dokumenty dostępne są poniżej lub w Katedrach.

Przy rejestracji inżynierskiej pracy dyplomowej w Dziekanacie należy dostarczyć:

 • ksero strony tytułowej pracy dyplomowej inżynierskiej, opisaną płytkę kompaktową (z wersją oryginalną pracy) w papierowym etui (imię, nazwisko i nr albumu) + opis do płytki z podpisem Promotora, który jest dostępny poniżej, UWAGA: osoby piszące wspólną pracę dyplomową muszą dostarczyć 2 płytki kompaktowe oraz 2 opisy do tych płytek. We wspólnej pracy dyplomowej należy wyraźnie zaznaczyć, która osoba napisała poszczególne rozdziały, np.: przy spisie treści lub przy poszczególnych rozdziałach umieścić imię i nazwisko autora.
 • 5 zdjęć od fotografa formatu 4,5 x 6,5 cm i dowód wpłaty; 60 zł - koszt kompletu tylko w języku polskim,
 • opłaty należy dokonywać na konto bankowe podane w zakładce nr_konta_bankowego


REJESTRACJA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH

Po wcześniejszym oddaniu indeksu do zaliczenia i otrzymaniu karteczki z Dziekanatu studiów stacjonarnych - pokój 20


Pani Jolanta Pałka
pokój 1, parter, budynek B2
od poniedziałku do czwartku
w godzinach od 1000 do 1400


Wzorcowe arkusze do prac dyplomowych inżynierskich studia stacjonarne I stopnia:

Uwaga!!! Na kierunku Inżynieria Mechatroniczna w j.angielskim wszystkie oświadczenia mają być zamieszczone tylko w języku polskim. Temat pracy dyplomowej należy wpisać w języku polskim i języku angielskim.

Oryginały prac dyplomowych będą przechowywane, jak dotychczas, w Katedrach Dyplomujących.

Zasady wydawania odpisów dyplomów oraz suplementu do dyplomu w języku obcym

UWAGA - Absolwenci studiów stacjonarnych mogą starać się o wydanie odpisu dyplomu w językach obcych: angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i rosyjskim.

 • Wniosek o wydanie odpisu dyplomu formularz w poszczególnych językach należy kierować do Dziekana Wydziału IMiR i złożyć u Pani Jolanty Pałki (pokój 1, parter, budynek B2) przy rejestracji pracy dyplomowej wraz z dowodem wpłaty w wysokości 40 zł za każdy odpis,
 • Opłaty za odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy w wysokości 40 zł, należy dokonać na konto bankowe podane w zakładce nr_konta_bankowego
 • Wniosek, dowód wpłaty i jedno zdjęcie (zdjęcie musi być dokładnie takie samo jak w przypadku składania o wydanie dyplomu i odpisów w języku polskim), należy dostarczyć do Pani Jolanty Pałki (pokój 1, parter, budynek B2).

Odbiór dyplomów - studia stacjonarne

Dyplomy odbiera się w pokoju 1, parter, budynek B2 u Pani Jolanty Pałki osobiście lub może tego dokonać osoba obca na podstawie upoważnienia notarialnego.

Po obronie

Po obronie możliwe jest uzyskanie „Zaświadczenia o statusie absolwenta”.

Uwaga: ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o celu ich używania i zmianie ustawień przeglądarki znajdziesz tutaj. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Czym są pliki "cookie" - „ciasteczka”?


Poprzez pliki „ciasteczka” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Ciasteczka” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies, wykorzystywane są w celu: tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych dostosowanie zawartości i wyglądu strony do preferencji użytkownika

Używane ciasteczka na naszej stronie


 1. PHPSESSID - identyfikator sesji użytkownika
 2. PersistentQueueNumber,manageableQueueCookie0 – przechowuje kolejkę zdjęć
 3. CMS_DEBUG – debugowanie strony
 4. jsltTestCookie – testowe ciasteczko
 5. CookieInfo - informacja o wyświetleniu powiadomienia dotyczącego użycia przez stronę plików cookies
 6. __utmaa, __utmab, __utmac, __utmaz - używane są przez usługę Google Analytics która pozwala na generowanie statystyk strony www
 7. x-src, datr - używane przez facebook.com
 8. demographics ,dkv, VISITOR_INFO1_LIVE,use_hitbox,PREF - youtube.com

Zmiana ustawień ciasteczek (cookies) w przeglądarkach:


- Opera
- Firefox
- Internet Explorer
- Chrome
- Safari

Wyłączenie akceptacji ciasteczek znacznie ogranicza funkcjonalność większości podstron witryny.